BİTİRME ÖDEVİ” dersini alan öğrencilerin sunuma katılmak için gerekli dilekçelerini danışmanlarına onaylatarak en geç 02.06.2017 Cuma gün sonuna kadar Bilgisayar Mühendisliği bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: 
  • İlgili dilekçeler buradan temin edilebilmektedir. 
  • Aynı gruptaki öğrencilerin aynı dilekçe ile başvuruyu gerçekleştirmesi yeterlidir.
Sunumlar 13 Haziran 2017 Salı günü yapılacaktır.

Bitirme defterlerinizi linkteki kılavuza uygun şekilde yazınız. Bitirme defteri, sunumlardan sonra herhangi bir tarihte  Danışman Hocanıza 1 nüsha ve Arş. Gör. Ersin Kılıç'a 1 nüsha olmak üzere 2 nüsha teslim edilecektir. Defterinizi bastırmadan önce Arş. Gör. Ersin Kılıç'a pdf formatını mail atarak kontrol ettiriniz.
Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.