1. V. Aslantaş S. Özer ve S. Öztürk “Genetik Algoritma ile Ayrık Kosinüs Dönüşümü Tabanlı Yeni Bir Resim Damgalama Yöntemi”, IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 2009.

2. V. Aslantaş ve R. Kurban “Çok-odaklı Gürültülü Resimlerin Birleştirilmesinde Kıstas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”, IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 2009.

3. 11-V. Aslantaş, R. Kurban, "Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama", 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISCTURKEY 2008, 25-27 Aralık 2008, Ankara

4. Aslantaş, V., A.Bulatov, ve R.Kurban, "Çoklu-Odaklı Resimlerin Birleştirilmesi İçin Bölge Tabanlı Bulanıklaştırmaya Dayalı Yeni Bir Metot", 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2008), 13-15 Ekim 2008, Kayseri, 2008.

5. Aslantaş, V. ve A.Öz, "Diferansiyel Gelişim Algoritmasını Kullanan Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama", Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji konferansı, Ankara, 219-224, 2007.

6. Aslantaş, V., A.Doğan ve R.Kurban, "Parçacık Sürü Optimizasyonu ile DWT-SVD Tabanlı Resim Damgalama", Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji konferansı, Ankara, 213-218, 2007.

7. Aslantaş, V. ve R.Kurban, "Yapay Sinir Ağları ve Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki Uygulamaları", Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, 170, 2007.

8. Aslantaş, V., R. Kurban ve S.Kalaycı, "Çok-Odaklı Görüntü Birleştirme İçin Netlik Ölçütlerinin Değerlendirilmesi", 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, 303-310, 2007.

9. Aslantaş, V. ve R.Kurban, "Türkiye`deki Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde 2000-2006 Yılları Arasında Yapılan Bilimsel Çalışmaların Kurumlara ve Konulara Göre Dağılımı", Akademik Bilişim, Kütahya, 2007.

10. Aslantaş, V., Ş.Özer ve S.Öztürk, “Tekil Değer Çıkarma Tabanlı Resim Damgalama Tekniklerinin Karşılaştırılması”, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 312-316, 2006.

11. Aslantaş, V. ve A.Bulatov, “Farklı Netlikteki Resimlerin Birleştirilmesi için Bölge Bazlı Yeni Bir Metod”, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 302 306, 2006.

12. Kurban, R. ve V.Aslantaş, "Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemlerine Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Sağlık Danışmanı", URSI-Türkiye’ 2006 3.Bilimsel Kongresi, Ankara, 523-525, 2006.

13. Aslantaş, V. ve R. Kurban, "Cep Bilgisayarı (PDA) Tabanlı Taşınabilir Kablosuz Elektrokardiyogram İzleme Ve Alarm Sistemi", Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 288-292, 2006.

14. Aslantaş, V., R. Kurban ve T. Çağlıkantar, "Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemlerinde LRC ve RSA Tabanlı Sayısal İmza Kullanımı", Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, 70-74, 2006.

15. Tunçkanat, M., A. Ayen, V. Aslantaş, D. Karaboğa ve Ş. Sağıroğlu “Afet kriz yönetimi ve ulusal afet ağı” Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği, 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, İstanbul, 508-511, 2005.

16. Özer, Ş., V.Aslantaş ve S.Öztürk “Yapay Sinir Ağları Temelli Otomatik Odaklama Netlik Fonksiyonu” 4. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, 2005

17. Mustafa Danacı, Fehim Köylü, “New Techniques for 2D Texture Covering-2B Desen Kaplamada Yeni Teknikler”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU-2005, Kayseri/Turkey. 16-18 Mayıs 2005.

18. Mustafa Danacı, Osman Coşkun, Rıdvan Küçük, Bilal Karaaslan, “Independent Call System-Bağımsız Arama Sistemi”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU-2005, Kayseri/Turkey. 16-18 Mayıs 2005.

19. C. Özkan, E. Bendeş , “DLT yöntemindekamera kalibrasyon tekniklerinin kullanılması”, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 2008

20. Kerim GÜNEY, Ali AKDAĞLI, Bilal BABAYİĞİT, Gezgin Haberleşme Sistemi Baz İstasyonu Anteni için Şekillendirilmiş Demet Sentezinin Klonal Seçme Algoritması ile Gerçekleştirilmesi, URSI (Union Radio Scientifique Internationale)-Türkiye’2006 Üçüncü Bilimsel Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s. 462-464, 6-8 Eylül 2006.

21. Bilal BABAYİĞİT, Kerim GÜNEY, Klonal seçme algoritması kullanarak genlik ve faz kontrolü ile doğrusal anten dizi diyagramında sıfırların üretilmesi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’2006), Bursa, s. 72-76, 6-10 Aralık 2006.

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.