Proje Yılı:

2005-2006

Proje Adı:

FBT-05-01 Bilgisayar Destekli Yöntemler ile Dismorfik Hastalıklara Otomatik Tanı Konması

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın ortak yürüttüğü bir projedir. Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na gelen hastaların bir veritabanı çıkarılacaktır. Hasta görüntülerinden otomatik olarak elde edilen veriler bu veritabanında saklanıp, otomatik tanı koymada ve kurallar çıkarmada yine bu veritabanı kullanılacaktır. Böylece hastalık ve hasta verilerine kolay erişim sağlanmakla birlikte bilgisayarın doğru ölçümleri ile daha doğru ve hızlı tanı konması amaçlanmaktadır.

 

Proje Yılı:

2006

Proje Adı:

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA OPTUMUM YÖNLENDİRME TEKNİKLERİ

Projenin Durumu:

Devam ediyor.

Proje Özeti:

Gelişen teknolojiyle birlikte küçük boyutlarda, düşük güç tüketen, çok fonksiyonlu algılayıcı elemanlar tasarlanabilmektedir. Bu elemanlar; algılama, veri işleme ve kendi aralarında haberleşme yapmaktadırlar ve bir araya gelerek Kablosuz Algılayıcı Ağları (KAA’ları) oluşturmaktadırlar. KAA’ları; algılama, hesaplama ve iletişim yapabilen çok sayıda (örneğin binlerce) algılayıcı noktaları içermektedir. Her bir nokta çevresindeki sıcaklık, nem, basınç gibi nicelikleri ölçebilme, basit hesaplama işlemleri yapabilme ve etrafındaki diğer noktalarla veya baz istasyonuyla haberleşme yapabilme özelliklerine sahiptir. Geniş bir coğrafyada daha doğru ölçümler yapabilmek için daha çok sayıda algılayıcı kullanılması gerekmektedir. KAA’ ların kullanıldığı bazı uygulama alanlarına; askeri amaçlı görüntüleme ve algılama, hedef alanının görüntülenmesi, izinsiz giriş algılama, hava durumu izleme, güvenlik, gözaltı takibi, dağıtık hesaplama, sıcaklık, hareket, ses, ışık veya belirli nesnelerin mevcudiyetinin algılanması gibi çevresel durumların tesbiti ve jeolojik uygulamalar örnek olarak verilebilir.


KAA yönlendirmenin temel amaçlarından biri ağ ömrünü artırmak ve yoğun enerji yönetimi tekniklerinin kullanımıyla ortaya çıkan bağlantı hatalarını önlemektir. KAA’ların enerji kaynakları sınırlıdır ve değiştirilememektedir. Bununla birlikte, algılayıcı noktaların konumlandırılmaları genelde önceden belirlenmemekte ve zor coğrafya bölgelerine veya afet bölgelerine rasgele yerleştirilmektedirler. Bu ise, algılayıcı noktaların herhangi bir bakım veya düzenleme yapılmaksızın, uzun süre algılama ve iletişim yapabilmelerini gerektirmektedir. Dolayısıyla, yüksek kalitede algılama ve hatasız çalışma için algılayıcı noktalar arasında önemli ölçüde dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir algılayıcı ağına klasik bir ağ protokolü uygulanamamaktadır. Dolayısıyla literatürde bu alanda yapılmış olan birçok çalışma KAA yapılarına uygun olmamakta ve KAA yapılarına özgü kriterleri dikkate alan ağ protokollerinin geliştirilmesi gerekmektedir.


Önerilen çalışma ile askeri, sağlık, meteoroloji ve jeoloji gibi bir çok alanda uygulama imkanına sahip KAA yapıları için güvenli haberleşme ve etkin yönlendirme metotları geliştirilecektir. Böylece bu sistemlerin saldırılara karşı dayanıklı, hatalara karşı dirençli, daha uzun ömürlü olarak çalışmaları sağlanacaktır.

 

Proje Yılı:

2006

Proje Adı:

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİNİN ÜNİVERSİTEGENELİNE HİZMET VERMESİ

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2006

Proje Adı:

YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANIMI İLE SPAM MAİL FİLTRELEME

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2004

Proje Adı:

BİLGİSAYAR AĞLARININ ZEKİ YAKLAŞIMLARLA OPTİMİZASYONU

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

Bu çalışmada zeki optimizasyon tekniklerinden biri olan Karınca Koloni Algoritması (KKA) ile bilgisayarlar arasında iletişimin en kısa yoldan yapılması hedeflenmiştir. Geliştirilen teknikle dinamik yapıda optimum yollar bulunarak iletişim gerçekleştirilecektir. Bu teknik karıncaların yiyeceği en kısa yolu bulmada kullandıkları doğal davranışları taklit eden bir algoritma ile gerçekleştirilmektedir. Nihai olarak bu algoritma literatürde  “Gezgin Satıcı Problemi” olarak bilinen en kısa yolların bulunması amaçlanan problemin çözümüne de uygulanmıştır.

 

Proje Yılı:

2006

Proje Adı:

FBA-06-22 Bal Arısı Algoritması ile Internet/Intranet Trafik Akışı Optimizasyonu

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

Süratle gelişen, değişen dünyada, çağa ayak uydurabilmek için doğru bilgeye en hızlı şekilde erişmek, önemli bir nokta haline gelmiştir. Bu noktanın gerçekleşme olasılığı sunucu sistemlerin ve ağ aygıtlarının kalitesi ve üzerlerinde kullanılan yazılım ile doğru orantılıdır.

Bu projedeki ana çatı istemcilerden ve sunuculardan oluşmaktadır.  Amaç, isteklere hızlı ve efektif bir şekilde cevap verirken ölçeklenebilirliği, kullanılabilirliği, yönetilebilirliği ve kullanım kolaylığını da sağlamaktır.

Sunucu kümesi ile istemciler arasında gidip gelen ağ trafiğinin düzenlenmesi için bal arısı algoritması kullanılacaktır. Bir sunucu kümesi birlikte tek bir sistem gibi çalışan ve düğüm olarak nitelendirilen çok sayıda bilgisayar sistemleri grubudur. Kümeleme kullanıcıların ve yöneticilerin düğümlere ayrı bilgisayarlar olarak değil tek bir sistem olarak erişmesine ve yönetmesine olanak tanır.

Düğümler bu şekilde tek bir bilgisayar sistemi gibi ele alınsa da, donanım farklılıklarından ve küme yükü değişiminden kaynaklanan darboğazların çözümü için optimizasyon teknikleri kullanılması gerekmektedir. Sunucu kümesinde bir düğüm devre dışı kaldığında, o düğümün yükü başka bir düğüme aktarılır. Bunun sonucunda trafiğin aktarıldığı bu sistemin yükü daha da artar ve zincirleme bir kaynak darboğazı oluşur.

Buradaki asıl problem istemci yükünü sunucuların donanımından konfigürasyonundan bağımsız bir şekilde bir çok sunucu üzerine en uygun şekilde dağıtmaktır. Bu konu ayrık optimizasyon çalışma alanında çözülmeye çalışılmaktadır. Ayrık optimizasyon konusunda birçok problem grup halinde yaşayan ve grup zekası (swarm intelligence) gösteren canlıları modelleyen tekniklerle çözülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda günümüzde yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başlayan bir koloni algoritması olan “bal arısı algoritması” bu problemin çözümü için bir alternatif olarak görünmektedir. İnternet sunucuları-iş yükü gibi kavramlar arı ve polenlere, sunucular arasında koordinasyon yapısı arı kovanının organizasyonuna benzerlik göstermekte olduğundan bu yöntemin sunucu yük dengeleme problemine literatürdeki diğer yöntemlerden daha iyi bir çözüm getireceği öngörülmektedir.

 

Proje Yılı:

2009

Proje Adı:

Yapay Arı Koloni Algoritması ile Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi

Projenin Durumu:

Devam Ediyor

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2007

Proje Adı:

Video ve GPS Tabanlı Ölçme Tekniklerinde Yeni Yaklaşımlar

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2004

Proje Adı:

Görüntü işleme ve yapay zeka teknikleri kullanrak deri üzerindeki yaraların analizi

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2009

Proje Adı:

ZEKİ GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Projenin Durumu:

Devam Ediyor

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2003

Proje Adı:

Biyometrik teknikler ve diş izinden insan kimliklendirme

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2005-2006

Proje Adı:

Uzaktan hasta izleme cihazı ve yazılımı tasarımı

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

Kablosuz haberleşme ve gömülü hesaplama teknolojisindeki gelişmelere birlikte uzaktan sağlık izleme ve teletıp konusu son yıllarda gittikçe önem kazanmıştır. Buna paralel olarak düşük maliyetli ve taşınabilir sağlık izleme sistemleri mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmada, kişinin elektrokardiyogram (EKG), vücut ısısı ve nabız gibi sağlık parametreleri, tasarlanan gömülü sistem ile toplanarak, IEEE 802.15.1 Bluetooth kablosuz haberleşme standartında, ağ geçidi olarak ayarlanmış bir kişisel sayısal asistan (PDA) cep bilgisayara aktarılması, bilgilerin cihaz üzerinde görüntülenmesi, değerlendirilmesi ve uzun dönemli olarak depolanması, acil durum sözkonusu olduğunda bilgilerin merkezi sunucuya GSM/GPRS ve wi-fi teknolojileri ile gönderilmesi ve uzaktan gerçek-zamanlı olarak kişinin izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kişinin hastane dışından kritik bilgileri takip edilmekte ve olası sorunlara karşı erken müdahale edilebilmektedir. Diğer bir yandan GPS alıcısından elde edilen konum bilgileri sayısal harita üzerinde gösterilmekte ve ilgili birimlere kişinin konumu bildirilmektedir.

Mobil Sağlık Danışmanı, hem bir taşınabilir izleme, acil durum ve uyarı sistemi, hem de kişi için bir danışma ve diyet/ilaç/egzersiz hatırlatma sistemi olarak hasta, hamile, sporcu, iftaiye eri, asker, polis gibi sağlık durumunun izlenmesi gerekli olan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmakta ve hastane dışından izlemeye imkan sunmaktadır. Ayrıca bu sistem, kalp ritim bozukluğu ve stres izleme çalışmalarında, uzun dönemli taşınabilir veri toplayıcısı olarak da kullanılabilmektedir

 

Proje Yılı:

2002

Proje Adı:

Biyometrik parmak izi tanıma ve endüstiriyel uygulamalar (akılı kart)

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2002

Proje Adı:

Embedded(gömülmüş) sistemler ve endüstriyel uygulamaları

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2005

Proje Adı:

Bilgisayar destekli 2boyutlu desen kaplama ve sanal stüdyo uygulamaları

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

Bu yazılım, tekstil, ahşap kaplama, halıcılık,  ıslak zemin kaplama, otomotiv vb. sektörlerde pratik ve esnek çözümler elde etmek amacıyla iki boyutlu resimlere üç boyutlu yüzey kaplama teknolojilerini entegre ederek gerçek sahne resimleri üzerinde sanal değişiklikler elde edilmesi amacıyla geliştirilen görüntü işleme projesidir. Böylece endüstrinin değişik alanlarındaki kuruluşların ar-ge birimlerinde yeni model-ürün geliştirme çalışmalarını kolaylaştırarak, maliyetler düşürülebilir ve yeni ürünlerin  pazarlanma ve tüketiciye ulaşması hızlandırılabilir. 

 

Proje Yılı:

2004

Proje Adı:

Özel telekom arama merkezleri için yönetim sistem yazılımı

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2004

Proje Adı:

İleri iletişim protokolerinin kullanıldıgı ( embedded) sistem tasarım ve uygulamarı

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2005

Proje Adı:

112 Acil yardım merkezi otomasyon sistemi

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2008

Proje Adı:

2 Boyutlu Düzensiz Şekillerin Yerleştirilme Probleminde Yeni Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarının Kullanımı

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2008

Proje Adı:

IPv4 Ağlarının IPv6 Ağlarına Entegrasyonu ve IPv6da Güvenlik Uyg

Projenin Durumu:

Devam Ediyor

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2008

Proje Adı:

Veri Madenciliği Problemleri için Ölçeklenebilir Arı Koloni Algoritmalarının Geliştirilmesi

Projenin Durumu:

Devam Ediyor

Proje Özeti:

Proje Yılı:

2005

Proje Adı:

Bilgisayarlı görme teknikleri ve imge işleyicisi kullanarak teksit kumaşlarından kusur denetimi ve sınıflandırılması

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2007

Proje Adı:

Pap Smear İmgelerinden Kanser Hastalığının Otomatik Teşhisine Yönelik Bir İşaret İşleme Sisteminin Tasarımı İşaret İşleme Sisteminin Tasarımı

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

 

Proje Yılı:

2007-2008

Proje Adı:

KAMERA KALİBRASYONUNDA ZEKİ OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

Projenin Durumu:

Tamamlandı

Proje Özeti:

Kamera kalibrasyonu özellikle fotogrametri, görüntü işleme ve bilgisayar görme alanlarında kullanılan klasik problemlerden birisidir. Kamera kalibrasyonu ihtiyaç duyulan alanlarda genellikle ön işlem olarak tanımlanır. Yönelim kestirme, görüntü doğrultma kamera kalibrasyonunun kullanıldığı işlemlere örnek olarak verilebilir.


Günümüze kadar birçok kamera kalibrasyon metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen her yeni metot ya kendisine temel kabul ettiği metoda yeni bir çözüm stili getirmiş ya da yeni parametreler eklemek suretiyle sistem değiştirilmiştir.

Kamera kalibrasyon metotlarının çözümünde tekniğin türüne uygun olarak değişik algoritmalar kullanılmaktadır. Lineer metotlar için en küçük kareler yöntemi, lineer olmayan daha karmaşık sistemler için ise değişik optimizasyon algoritmaları kullanılmaktadır. Bu algoritmalara bakıldığı zaman en çok türeve dayalı Levenberg Marquardt algoritmasının kullanılmakta olduğu görülebilmektedir.


Bu tez çalışmasında değişik kalibrasyon metotlarında daha önce sık kullanılmayan ya da hiç kullanılmamış farklı sezgisel algoritmalar denenmiş ve sonuçlar gözlenmiştir. Kullanılan optimizasyon algoritmaları içersinde yeni bir algoritma olan Yapay Arı Algoritması (ABC) ve Diferansiyel Gelişim Algoritması (DGA) temel algoritmalar olarak kullanılmıştır.

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.