Duyurular

Bilgisayar Tasarım Uygulama ve Bitirme Ödevi derslerini alıp danışman bulamayan öğrencilerin danışman atamalarına buradan erişebilirsiniz. Öğrencilerin Danışman Hocalarına erişip 14 Mart 2018 saat 15.00'e kadar ödev konularını belirleyip dilekçelerini Arş. Gör. Ömür ŞAHİN'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi :

Bilgisayar Tasarım ve Uygulamaları 

Bitirme Ödevi:

Bitirme ödevi alan öğrencilerin bu duyurudaki adımları takip etmesi ve yalnızca tez önerilerinin ilk sayfasında bulunan dilekçeleri teslim etmeleri gerekmektedir.