Duyurular

Bitirme Ödevi dersini alan öğrencilerin aşağıdaki formatı kullanarak tez önerilerini hazırlamaları ve mail aracılığı ile iletişime geçip kabul aldıkları danışman hocalarına göndermeleri gerekmektedir. Bütün öğrencilerin, danışman hocalarından almış oldukları onay mailinin ekran görüntüsünü ve hazırlanan tez önerilerini ERUDM portalında oluşturulan ödeve yüklemeleri gerekmektedir. Bu ödev oluşturulmuş olup son tarihi 3 Kasım 2020 Salı olarak belirlenmiştir.

Tez önerisinin Latex formatında hazırlanmış olması zorunludur. Projelerinizde bölümümüzün akademik personelleri ile birlikte çalışabilirsiniz.

 

Not:

  • Danışman bulamayan öğrencilere rastgele danışman ataması gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen danışman atamaları 06 Kasım 2020 Cuma günü açıklanacak olup bu öğrencilerin 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihine kadar tez önerilerini danışmanlarına sunmaları ve dilekçelerini ERUDM portalında açılacak olan ödeve yüklemeleri gerekmektedir.
  • DAP platformunu (http://dap.erciyes.edu.tr) kullanarak Disiplinler Arası Proje gerçekleştirecek öğrencilerin de bölümümüzden danışman hoca bulmaları ve bu işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


Tez Önerisi formatına (Güncellenme Tarihi:24.02.2020buradan erişebilirsiniz.Online olarak hazırlamak isterseniz Overleaf taslağına buradan erişebilirsiniz.

LatexŞablonu Kullanım Kılavuzu

Latex El Kitabı