Staj Evrakları

Staj Raporu Yazım Kuralları

Staj Değerlendirme Formu

Staj Beyannamesi

a. Staja devamda komisyon iş yerine giderek veya telefon ederek öğrencinin devamını kontrol edebilir.

b. Stajraporunun formatı yazım kuralları açısından formata uygunluk, uzunluk-kısalıkgibi konuları kapsamaktadır. Örneğin eklerin (mesela projenin kaynakkodlarının) sona koyulmayıp metin içinde verilmesi 10p, yazım kurallarıaçısından uygunsuzluk 5p kırılmasına neden olacaktır.

c.Staj raporunun özgünlüğü ile ilgili detaylar 9. maddede genel olarakverilmiştir. Staj raporunun ders kitabı şeklinde olması, başka yerlerdenkopyala-yapıştır mantığıyla hazırlanması, sadece kaynak kodların verilmişolması, staj esnasında gerçekleştirilen projeyi/uygulamaları içermiyor olması,bir diğer staj raporu ile benzeşiyor olması 50 puana kadar not kaybına nedenolacaktır.

d.İçerik konusu staj uygulama ilkelerinin 5. maddesinde işlendiği şekildeolmalıdır. İçerik yetersizliği 30 ile 70 arasında puan kaybına neden olacaktır.

e.Bölümümüzde staj değerlendirmeleri staj raporları üzerinden yapılmakta,komisyonun gerekli gördüğü durumlarda ise öğrenci mülakata çağrılarakdeğerlendirmeye mülakat dahil edilmektedir.

f.Staj defterindeki imzaların eksikliği Fakülte staj esaslarında da belirtildiğigibi staj raporunun değerlendirilmeye alınmamasına neden olacaktır.

*Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilenöğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içindeilgili bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

*Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenereken geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgiliFakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.