Staj Evrakları

Staj Raporu Yazım Kuralları

Staj Değerlendirme Formu

a. Staja devamda komisyon iş yerine giderek veya telefon ederek öğrencinin devamını kontrol edebilir.

b. Staj raporunun formatı yazım kuralları açısından formata uygunluk, uzunluk-kısalık gibi konuları kapsamaktadır. Örneğin eklerin (mesela projenin kaynak kodlarının) sona koyulmayıp metin içinde verilmesi 10p, yazım kuralları açısından uygunsuzluk 5p kırılmasına neden olacaktır.

c. Staj raporunun özgünlüğü ile ilgili detaylar 9. maddede genel olarak verilmiştir. Staj raporunun ders kitabı şeklinde olması, başka yerlerden kopyala-yapıştır mantığıyla hazırlanması, sadece kaynak kodların verilmiş olması, staj esnasında gerçekleştirilen projeyi/uygulamaları içermiyor olması, bir diğer staj raporu ile benzeşiyor olması 50 puana kadar not kaybına neden olacaktır.

d. İçerik konusu staj uygulama ilkelerinin 5. maddesinde işlendiği şekilde olmalıdır. İçerik yetersizliği 30 ile 70 arasında puan kaybına neden olacaktır.

e. Bölümümüzde staj değerlendirmeleri staj raporları üzerinden yapılmakta, komisyonun gerekli gördüğü durumlarda ise öğrenci mülakata çağrılarak değerlendirmeye mülakat dahil edilmektedir.

f. Staj defterindeki imzaların eksikliği Fakülte staj esaslarında da belirtildiği gibi staj raporunun değerlendirilmeye alınmamasına neden olacaktır.

* Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

* Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenerek en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.