English

Doç. Dr. Mete ÇELİK

 

Ofis Adresi:

Erciyes Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kayseri, 38039, TÜRKİYE

 

Tel: 0 (352) 2076666-32530 (Dahili)

Eposta: mcelik (at) erciyes nokta edu nokta  tr

 

 

Duyurular      Araştırma Konuları      Projeler      Verdiğim Dersler      Eğitim  

İdari ve Mesleki Deneyim       Yayınlar      Profesyonel Aktiviteler   CV


Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım

 

Doktoramı University of Minnesota, Computer Science Bölümü' nde tamamladım. Araştırma konularım konum-tabanlı servisler (location-based services), veri madenciliği (data mining) ve veritabanları (databases) olarak listelenebilir. Doktora tezimi  Prof. Dr. Shashi Shekhar' ın danışmanlığında Spatial Databases and Spatial Data Mining Research Group üyesi olarak tamamladım. Tez çalışmam mekansal ve mekan-zamansal veri madenciliğine ( spatial and spatio-temporal data mining) yoğunlaşmıştır. Duyurular

Bursiyerler Aranmaktadır!!!

Yürütmekte olduğum ve veri madenciliği ve veritabanları konularıyla ilgili olan TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak görev yapacak yüksek lisans öğrencileri aranmaktadır. İlgilenen öğrenciler (yüksek lisans yapan veya yüksek lisansa başvurmayı planlayan) benimle irtibata geçebilirler.

---------

BabyRC projemiz Microsoft tarafından düzenlenen Imagine Cup Yazılım Tasarımı 2010 yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Projemiz Imagine Cup Software Design 2010 dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmiştir.

 

 

Eğitim


Doktora (2008)

Department of Computer Science, University of Minnesota

Tez başlığı: Modeling Spatial and Spatio-Temporal Co-occurrence Patterns 

               (Mekansal ve Mekan-Zamansal Eş-oluşum Örüntü Modelleme)

Danışman: Prof. Dr. Shashi Shekhar

 

Doktora Öğrencisi (2001-2002)

Elektronik Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

 

Yüksek Lisans  (2001)

Elektronik Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Tez başlığı: İnternet Tabanlı Öğrenci İşleri Otomasyonu

Danışman: Prof. Dr. Kenan Danışman

 

Lisans (1999)

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

İdari ve Mesleki Deneyim
 • Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yardımcı Doçent Temsilcisi,
 • Erciyes Üniversitesi, ERU ACM Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı, Aralık
 • Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı,
 • Erciyes Üniversitesi, DHŞMYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bölüm Başkanı,
 • Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi,
 • Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü, Kurucu Üyesi,
Araştırma Konuları
 • Veri Madenciliği

 • Büyük Veri

 • Mekansal Veri Madenciliği (Spatial Data Mining)

 • Mekan-zamansal Veri Madenciliği (Spatio-temporal Data Mining)

 • Mekansal ve Mekan-zamansal Veritabanları (Spatial and Spatio-temporal (Moving) Databases)

 • Konum-tabanlı Servisler (Location-based Services)

 • Veritabanları, Mekansal Veritabanları

 • Biyoinformatik

Projeler

Araştırma Projeleri

 • Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi için Etmen-Tabanlı Modelleme Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Palas Ovası’nda Uygulanması, TÜBITAK Projesi, Proje No:118Y178, Araştırmacı, 2019-Devam Ediyor

 • Shotgun DNA Dizileme ile Kayısı Tüm Genom Fiziksel Harita (Genom) Analizi ve RNAseq Transkriptom Profilleme Yoluyla Kayısı Tüm Gen Setinin Anatosyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 214O400, Araştırmacı, 2016-Devam Ediyor

 • Ortopedik Protez Enfeksiyon Mikrobiyotasının Metagenomik Yöntemlerle De Novo İncelenmesi, TÜBITAK Projesi, Proje No: 116S290, Araştırmacı, 2017-Devam Ediyor

 • Büyük Sosyal Medya Verisinden Mekansal ve Mekan-Zamansal Önemli Lokasyonlar Keşfi ve Bulut Bilişim Sistemlerine Uyarlanması, BAP Doktora, Proje No: FDK-2017-7233, Proje Yürütücüsü, 2017-2018

 • Lactobacillus Cinsi Bakterilerinin Tanımlanmasına Yönelik Kit Geliştirilmesi, TÜBITAK Projesi, Proje No: 116O758, Araştırmacı, 2017-2018

 • Lactobacillus Cinsi Bakterilerinin Tanımlanmasına Yönelik Kit Geliştirilmesi, BAP Arastırma Projesi (Ek destek Projesi), Proje No: FDA-2017-7588, Araştırmacı, 2017-2018

 • FREEWAT-FreeOpen Software Tools for Water Management, AB Çerçeve Programı Projesi, FREEWAT, Araştırmacı, 2014-2017

 • Zeki Araçsal Ağ Sisteminin Tasarımı ve Yönetimi, TÜBITAK Projesi, Proje No: 113E969, Araştırmacı, 2014-2016

 • Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Maya Türlerinin Tanımlanmasına Yönelik Kit Geliştirilmesi, TÜBITAK Projesi, Proje No: 114O177, Araştırmacı, 2014-2016

 • Yapay Arı Koloni Algoritması Tabanlı Veri Madenciliği Algoritmalarının Geliştirilmesi, BAP Doktora, Proje No: FBD-12-3658, Araştırmacı, 2012-2016

 • Diyabet Hastalarına Ait Verilerin Veri Madenciliği Yöntemleri Ile Analiz Edilmesi, TÜBITAK Projesi, Proje No: 111E236, Proje Yürütücüsü, 2015

 • Modelling Real-Time Spatio-Temporal Co-occurrence Patterns, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 110E022, Proje Yürütücüsü, 2010-2013 (Bu proje TÜBİTAK-COST- Çok Taraflı İşbirlikleri projesi olarak ICT COST Action IC0903 Knowledge Discovery from Moving Objects (MOVE) aksiyonu kapsamında desteklenmiştir (aksiyon web sitesi http://www.move-cost.info/). )

 • Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasindaki İlişkilerin Analizi için Veri Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBITAK Projesi, Proje No. 110Y110, Araştırmacı, 2010-2013

 • Veri Madenciliği Yaklaşımları Kullanılarak Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, BAP Arastırma Projesi, Proje No. FBA-09-866, Araştırmacı, 2009-2012

 • Veri Madenciliği Problemleri için Ölçeklenebilir Arı Koloni Algoritmalarının Geliştirilmesi, BAP Arastırma Projesi, Proje No. FBA-09-889, Proje Yürütücüsü, 2009-2016

Öğrenci Projeleri

 • Proje Danışmanı, Aktarmalı Otobüs Bilet Satış Otomasyonunun Geliştirilmesi, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: İrfan Uslu, Kübra Şimşek, Ahmet Can, Merve Döker), Eylül 2018-Devam Ediyor

 • Proje Danışmanı, Ardunio Tabanlı Otomatik Kuluçka Makinesi, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Emre Erdoğmuş), Eylül 2018- Devam Ediyor

 • Proje Danışmanı, Aydınlık Yol, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Hilal Koçak, Arzu Uslu, Ezgi Sancak), Eylül 2016 – Haziran 2017

 • Proje Danışmanı, Animatik Programlama Dilinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Özlem Ceviz, Ebru Tufan, Vesile Özdemir), Aralık 2016 - Haziran 2017

 • Proje Danışmanı, Kablosuz Erişim Noktalarıyla İç Mekan Yön Bulma Sistemi, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Nihat Fide, Gökhan Ayhan, Eren Polat), Nisan 2015- Şubat 2016

 • Proje Danışmanı, Kan Bağışı Organizasyonunun Geliştirilmesi, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Hale Ürün, Nazlı Taşdan, Elif Altıntop, Mustafa Kırmaz), Nisan 2015 – Şubat 2016

 • Proje Danışmanı, İnteraktif Turistik Rehber Uygulamasının Geliştirilmesi, TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Rabia Özışık, Sema Akdağ, Ayşe Unutulmaz), Şubat 2015 – Aralık 2015

 • Proje Danışmanı, Akıllı Araç Sisteminin Geliştirilmesi (AkıllıOto), TÜBİTAK - 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Kanber Demir), Şubat 2015 – Aralık 2015

 • Proje Danışmanı, Alzheimer Hastaları ve Bakıma Muhtaç Kişler için Takip Sistemi, TÜBİTAK - 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, (Proje Ekibi: İsmet Can Demirtaş), 2015

 • Proje Danışmanı, Bilgisayar Destekli İşaret Dili Eğitimi, TÜBİTAK - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Samed Saka, Hüseyin Zengin), Ocak 2014 - Temmuz 2014

 • Proje Danışmanı, Senkron Robotların Geliştirilmesi, TÜBİTAK - Sanayi Odaklı Bitirme Tezi Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Bilal Burak İzgi, İrfan Gülseven, M. Ahmet Derdiyok), Ocak 2014 - Temmuz 2014

 • Proje Danışmanı, Uzaktan Fizyoterapi, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Mert Kavi, Kutluhan Metin) Eylül 2013 - Temmuz 2014

 • Proje Danışmanı, Robot Kol Simülasyonunun Gerçekleştirilmesi, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Ersagun Yılmaz, Sedat Bilek) Eylül 2013 - Temmuz 2014

 • Proje Danışmanı, Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK - Sanayi Odaklı Bitirme Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü: Ömür Erdem) Nisan 2013 - Haziran 2013

 • Proje Danışmanı, İnsan Kol Hareketlerinin Bir Robot Kola Gerçek-Zamanlı Olarak Aktarılması, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, (Proje Ekibi: Ömür Erdem, Hakan Kökten) Eylül 2012- Haziran 2013

Dahil Olduğum Diğer Projeler

 • Spatio-temporal Co-occurrence Pattern Mining
 • Graph-based Hotspot Discovery (Mean Streets)
 • Zonal Co-location Pattern Mining
 • High Performance Spatial Data Mining

 

VERDİĞİM DERSLER

Lisans

 • Biyoenformatiğe Giriş                    
 • Veri Yapıları ve Algoritmalar          
 • Yazılım Mühendisliği                      
 • Veritabanı Yönetim Sistemleri    
 • Sistem Analizi    
 • Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi 
 • Introduction to Data Mining           
 • Ayrık Matematik                           
 • Introduction to Machine Learning  

Lisans Üstü

 • Data Mining                                  
 • Veri Madenciliği                            
 • Mekansal Veritabanları 
 • Mekansal ve Mekan-Zamansal Veri Madenciliği                 
YAYINLAR

Kitap

B.Kazar and M. Celik, Spatial Autoregression (SAR) Model: Parameter Estimation Techniques,  Springer Briefs in computer Science, ISBN:978-1461418412, Springer, March 2012. (Springer web adresi ,   Amazon web adresi)

Kitap Bölümü

S. Shekhar, R.R. Vatsavai, and M. Celik, Spatial and Spatiotemporal Data Mining: Recent Advances, as a chapter of  Next Generation of Data Mining, H. Kargupta, J. Han, P.S. Yu, R. Motwani, and Vipin Kumar (Eds.), ISBN:978-1-4200-8586-0, CRC Press, 2009.

Dergi Yayınları (SCI, SSCI, ESCI)

 • Çelik M., Dokuz A.Ş., "Discovering socially similar users in social media datasets based on their socially important locations", INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT, vol.54, pp.1154-1168, 2018

 • Kesmen Z., Buyukkiraz M.E., Özbekar E., Çelik M., Ozkok F.O., Kilic O., et al., "Assessment of Multi Fragment Melting Analysis System (MFMAS) for the Identification of Food-Borne Yeasts", CURRENT MICROBIOLOGY, vol.75, pp.716-725, 2018

 • Dokuz A.Ş., Çelik M., "Discovering socially important locations of social media users", EXPERT SYSTEMS WİTH APPLİCATİONS, vol.86, pp.113-124, 2017

 • Çelik M., Dokuz A.Ş., "Discovering socio-spatio-temporal important locations of social media users", JOURNAL OF COMPUTATIONAL SCIENCE, vol.22, pp.85-98, 2017 (Link)

 • Çelik M., Köylü F., Karaboğa D., "CoABCMiner: An Algorithm for Cooperative Rule Classification System Based on Artificial Bee Colony", INTERNATIONAL JOURNAL ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS, vol.25, 2016

 • Çelik M., "Partial spatio-temporal co-occurrence pattern mining", KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS, vol.44, pp.27-49, 2015

 • Çelik M., Dadaser-Celik F., Dokuz A.S., "Discovery Of Hydrometeorological Patterns", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.22, pp.840-857, 2014

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Dokuz A.Ş., "Associations between stream flow and climatic variables at Kizilirmak river basin in Turkey", GLOBAL NEST JOURNAL, vol.14, pp.354-361, 2012

 • Çelik M., Shekhar S., Rogers J., Shine J., "Mixed Drove Spatiotemporal Co Occurrence Pattern Mining", IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, vol.20, pp.1322-1335, 2008

Diğer Dergi Yayınları (ESCI, TR-Index, Diğer)

 • Çelik M., Dokuz A.Ş., Dadaşer Çelik F., "Emerging and Vanishing Association Pattern Mining in Hydroclimatic Datasets", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, ss.30-37, 2018

 • Dokuz A.Ş., Çelik M., "Bulut Bilişim Sistemlerinde Verinin Farklı Boyutları Üzerine Derleme", Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.316-338, 2017

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., "Modelling surface water-groundwater interactions at the Palas Basin (Turkey) using FREEWAT", , vol.6, pp.53-60, 2017 (ESCI)

 • Özkök F.Ö., Çelik M., "A New Approach to Determine Eps Parameter of DBSCAN Algorithm", International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.247-251, 2017

 • Çelik M., Dokuz A.Ş., "Daily and hourly mood pattern discovery of Turkish twitter users", Global Journal of Computer Science, vol.5, pp.90-98, 2015

 • Sağiroğlu Ş., Danişman K., Çelik M., "Neural Predictor for Temperature Estimation", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.47-56, 2002

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Dokuz A.Ş., "Associations between stream flow and climatic variables at Kizilirmak river basin in Turkey", GLOBAL NEST JOURNAL, vol.14, pp.354-361, 2012

Konferans Yayınları

 • Özekes A., Çelik M., Özkök F.Ö., Kömüşçü A.Ü., Dadaşer Çelik F., "AutoVDBSCAN: An Automatic and Level-Wise Varied-Density Based Anomaly Detection Algorithm", 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.534-538

 • Çelik M., Özkök F.Ö., Kesmen Z., Büyükkiraz M.E., "Comprarison of the Performances of Clustering Algorithms on High Resolution Melt Curves of Yeast Species", 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), ANTALYA, TÜRKIYE, 24 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.504-509

 • Yildirim I., Çelik M., "FIMHAUI: Fact Incremental Mining of High Average-Utility Itemsets", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), MALATYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, pp.1-9

 • Kesmen Z., Büyükkiraz M.E., Özbekar E., Özkök F.Ö., Çelik M., "A Novel Approach for Identification of Food-borne Yeasts: Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS)", 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Podgorica, KARADAĞ, 26-30 Haziran 2018, pp.25-26

 • Alkhazraji H., Çelik M., "Performance Evaluation of SURF and ORB on Fingerprint Matching", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.304-307

 • Çelik M., Azginoğlu N., Dadaşer Çelik F., "Hidrolojik ve İklim Zaman Serilerinin Periyodiklik Analizi", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.299-303

 • Ecemiş A., Dokuz A.Ş., Çelik M., "Sentiment Analysis of Posts of Social Media Users in Their Socially Important Locations", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), MALATYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, pp.1-6

 • Özcan I., Çelik M., "Genetik Algoritma Tabanlı Alternatif En Küçük Kareler Yöntemi Kullanarak Tavsiye Sisteminin Geliştirilmesi", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), MALATYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, pp.1-5

 • Azginoğlu N., Eren M.A., Çelik M., Aydin Z., "Ceph-based storage server application", 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2018, pp.1-4

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Azgin Ş.T., "Groundwater Modelling in Agricultural Basins with FREEWAT Modelling Environment: Palas Basin Case Study", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.12-13

 • Kesmen Z., Kilic O., Özkök F.Ö., Çelik M., "Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS) A Novel Approach for Identification of Lactobacillus Species", 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), AFYON, TÜRKIYE, 22-25 Aralık 2017, pp.16-16

 • Dokuz A.Ş., Çelik M., "Fast SS-ILM: A Computationally Efficient Algorithm to Discover Socially Important Location", 4th International GeoAdvances Workshop – GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.197-202

 • Dokuz A.Ş., Çelik M., "Bulut Bilişim Sistemleri Kullanarak Sosyal Önemli Lokasyonların Madenciliği", 1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-19 Ekim 2017, ss.31-36

 • Azginoğlu N., Atasever M.U., Aydin Z., Çelik M., Erbay H., "Open source slurm computer cluster system design and a sample application", 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.403-406

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Azgin Ş.T., "Investigation of Surface Water-Groundwater Interactions at Tuzla (Palas) Lake Using the FREEWAT Platform", 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ, AFYON, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, pp.58-58

 • Özkök F.Ö., Çelik M., "Comparison the Performances of DBSCAN Clustering Algorithm and Image Processing Techniques for Counting White Blood Cells", 5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’xx17), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2017, pp.227-232

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Azgin Ş.T., "Evaluation of Surface and Groundwater Flows to the Tuzla (Palas)Lake Using Simulation Models", Applied Sciences’xx17, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Mayıs 2017, pp.1-1

 • Dadaşer Çelik F., Kömüşçü A.Ü., Turgu E., Uçar R., Çelik M., "Recent Trends In Meteorological Drougth In Turkey: 1980-2015", Atmos 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, pp.474-478

 • Dadaşer Çelik F., Kömüşçü A.Ü., Uçar R., Çelik M., "Recent Trends In Precipitation In Turkey: 1980-2015", Atmos 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, pp.645-650

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Azgin Ş.T., "Participatory Approach to Groundwater Modeling with FREEWAT at the Palas Basin in Turkey", nternational Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-1

 • Yildirim I., Özkök F.Ö., Çelik M., "An Application for Dynamic and Real Time Shopping Route Recommendation in Retail Markets", International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2016, pp.51-51

 • Özkök F.Ö., Yildirim I., Çelik M., "Counting of White Blood Cells Using STDBSCAN Clustering Algorithm", International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2016, pp.67-67

 • Öztürk S., Çelik M., Gül E., "Farklı Önceliklere Sahip Genel Yayın Paketlerinin Tasarsız Araçsal Ağlarda Değerlendirilmesi", International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16), MALATYA, TÜRKIYE, 17-18 Eylül 2016, pp.153-157

 • Kesmen Z., Erdem M., Özbekar E., Özkök F.Ö., Çelik M., Kilic O., et al., "Maya Türlerinin Tanımlanmasında Yeni bir Yaklaşım: Çoklu Fragment Melting Analiz Sistemi", 1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Ankara, TÜRKIYE,

 • Dokuz A.Ş., Çelik M., Dadaşer Çelik F., "Discovering Emerging or Vanishing Association Patterns in Hydroclimatic Datasets", International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2016, pp.42-42

 • Çelik M., Dokuz A.Ş., "Daily and Hourly Mood Pattern Discovery of Turkish Twitter Users", World Conference on Big Data (BIGDATA-2015), İstanbul, TÜRKIYE

 • Çelik M., Azginoğlu N., Terzi R., "Mining periodic spatio temporal co occurrence patterns A summary of results", 2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Trabzon, Turkey

 • Çelik M., Yazici C., Yiğitoğlu M., Tanriverdi F., "Veri Madenciliği Kullanılarak Diyabet Verilerinin Analizi", Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, , ss.132-133

 • Çelik M., Dadaşer Çelik F., Kömüşçü A.Ü., Arslan M., Dokuz A.Ş., "Yağış ve İklim İndeksleri Arasındaki Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Tespit ", AYSU-2012- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 3-4 Temmuz 2012, ss.10-15

 • Çelik M., Dadaşer Çelik F., Dokuz A.Ş., "Anomaly Detection in Temperature Data using DBSCAN Algoritm", INISTA 2011 - International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2011, pp.91-95

 • Çelik M., "Discovering partial spatio temporal co occurrence patterns", Proceedings 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services, Fuzhou, ÇIN HALK CUM., 29 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.116-120

 • Dadaşer Çelik F., Çelik M., Dokuz A.Ş., "Associations between stream flow and climatic parameters at Kızılırmak River Basin in Turkey", CEST 2011 - 12th International Conference on Science and Technology, Rodos, YUNANISTAN, 8-10 Eylül 2011, pp.10-10

 • Çelik M., Karaboğa D., Köylü F., "Artificial bee colony data miner (ABC-Miner)", 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2011, vol.2011, pp.96-100

 • Danaci M., Çelik M., Akkaya A.E., "Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Meme Kanseri Hücrelerinin Tahmin ve Teşhisi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010(, TRABZON, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2010, ss.21-24

 • Mohan P., Shekhar S., Levine N., Wiilson R.E., George B., Çelik M., "Should SDBMS support a join index?: A Case Study from CrimeStat", Proceedings of the 16th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems - GIS ’xx08, Irvine, California, A.B.D., 5-7 Kasım 2008, pp.1-10

 • Çelik M., Kang J.M., Shekhar S., "Zonal co location pattern discovery with dynamic parameters", 7th IEEE International Conference on Data Mining, Omaha, NE, A.B.D., 28-31 Ekim 2007, pp.433-438

 • Çelik M., Shekhar S., Rogers J.P., Shine J.A., Kang J.M., "Mining At Most Top K% Mixed drove Spatio temporal Co occurrence Patterns A Summary of Results", 2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering Workshop, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Nisan 2007, pp.1-10

 • Çelik M., Kazar B.M., Shekhar S., Boley D., Lilja D.J., "Spatial dependency modeling using spatial auto-regression", Proceedings of the ICA Workshop on Geospatial Analysis and Modeling, Viyana, AVUSTURYA, 8-8 Temmuz 2006, pp.186-197

 • Çelik M., Kazar B.M., Shekhar S., Boley D., "Parameter estimation for the spatial autoregression model a rigorous approach", Proceedings of the Second NASA Data Mining Workshop: Issues and Applications in Earth Science, Pasadena, A.B.D., 23-24 Mayıs 2006, pp.1-8

 • Çelik M., Shekhar S., Rogers J.P., Shine J.A., "Sustained Emerging Spatio-Temporal Co-occurrence Pattern Mining: A Summary of Results", 2006 18th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI’xx06), Arlington, VA, A.B.D., 13-13 Kasım 2006, pp.1-10

 • Çelik M., Shekhar S., Rogers J., Shine J., Yoo J., "Mixed drove spatio temporal co occurrence pattern mining A summary of results", 6th IEEE International Conference on Data Mining, Hong Kong, ÇIN HALK CUM., 18-22 Aralık 2006, pp.119-128

 • Yoo J.S., Shekhar S., Kim S., Çelik M., "Discovery of Co evolving Spatial Event Sets", the 2006 SIAM International Conference on Data Mining, Maryland, A.B.D., 20-22 Nisan 2006, pp.306-315

 • Yoo J.S., Shekhar S., Çelik M., "A Join-less Approach for Co Location Pattern Mining A Summary of Results", Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’xx05), Houston, TX, USA, A.B.D., 27-30 Kasım 2005, pp.1-4

 • Sağiroğlu Ş., Danişman K., Çelik M., "Yapay Sinir Ağları ile Sıcaklık Tahmini", 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2002, ss.400-405

 • Çelik M., Sağiroğlu Ş., Danişman K., "İnternet Tabanlı Not Otomasyonu", Bilgi Teknolojileri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2002, ss.30-32

 • Sağiroğlu Ş., Çelik M., "Hatalı Ahşap Kaplamaların Yapay Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2001, ss.464-467

Teknik Raporlar

 • M. Celik, S. Shekhar, B. George, J. P. Rogers, J. A. Shine, Discovering and Quantifying Mean Streets: A Summary of Results, University of Minnesota, Department of Computer Science, Technical Report, no. 07-025, 2007.

 • M. Celik,  B.M. Kazar, D. Boley, S. Shekhar, D.J. Lilja, A Comparison of Approximate Solution Procedures for Spatial Autoregression, Army High-Performance Computing Research Center (AHPCRC) Technical Report, no. 2005-14, 2005.

 

Profesyonel Aktiviteler

Program Komitesi Üyelikleri

Hakemlikler

Üyelikler

 • IEEE Computer Society
 • ACM Comğuter Society