Yönetim

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Akademik Kurul Üyesi
Staj Komisyonu
Erasmus Temsilcisi
Mevlana Temsilcisi
Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Bölüm Dijital Pano Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Sekreteri