Duyurular

BZ 302 Bilgisayar Ağları dersinin 3 saat teorik, 1 saat pratik olan ders yükünün 3 saat teorik 0 saat pratik olarak değiştirilmesi hususunda bölümümüz tarafından Rektörlük makamına başvuruda bulunulmuştur. Yapılan bu başvuru 16.02.2018 Cuma günü gerçekleşecek Üniversite Senatosunda görüşülecektir. Senato neticesinde, ilgili dersin saatinde değişiklik meydana gelmesi durumunda bu dersi alan öğrencilerin kredilerinde yaşanabilecek 1 kredilik azalma nedeniyle öğrencilerimizin yeniden ders seçebilmesi mümkün olabilecektir.

Konu ile ilgili ikinci bir duyuru toplantıdan sonra yapılacaktır.