Bitirme Ödevi Usül ve Esasları

Bitirme Ödevi Rapor Yazımı

Bütün öğrencilerin tez önerilerini dönem başında belirtilen tarihe kadar vermeleri zorunludur. Tez önerileri bölüme ait Latex şablonu kullanılarak hazırlanacaktır.

Tez Önerisi Latex Şablonu - Güncelleme Tarihi: 24.02.2020

Bitirme ödevleri ara ve final raporları, bölüme ait Latex şablonu kullanılarak hazırlanacaktır.

Latex Şablonu - Güncelleme Tarihi: 31.05.2020