Staj Başvurusunda İzlenecek Adımlar

STAJ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

Staj başvuruları üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (obisis - https://obisis.erciyes.edu.tr) yapılmaktadır. Başvurunun değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen belgeler staja başlangıç tarihinden en az 10 gün önce teslim edilmelidir.

(a) Obisis üzerinden çıktısı alınıp imzalanmış staj beyannamesi

(b) Güncel transkript

(c) Staj yapılacak tarihlerin ders dönemine denk gelmesi durumunda ilgili dönemde alınan dersleri ve derslere devam zorunluluğu durumunu göstermek üzere güncel obisis ekran görüntüsü.

(d) "İş sağlığı ve güvenliği" belgesi aslı/onaylı kopyası (veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dersleri aldığını gösterir transkript). Aslı gibidir belgesi yoksa belge fotokopisinin altına/arakasına öğrenci el yazısıyla aşağıdaki cümleyi yazıp imzalamalıdır. "Teslim ettiğim bu belge aslının aynısıdır. Beyanların doğruluğunu taahhüt ederim." İSİM/SOYİSİM, İMZA.

(e) Doldurulup imzalanmış staj başvuru kontrol formu

(f) Doldurulup imzalanmış pandemi dönemi yüzyüze staj taahhüt dilekçesi

Başvuru komisyon tarafından onaylandıktan sonra staj sicil fişi ve SGK belgesi öğrenci tarafından obisisten alınabilecek halde olacaktır. Obisisten alınan sicil fişi staj başlangıcında işyeri yetkilisine teslim edilir.