Misyon & Vizyon

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, misyonunu akademik mükemmeliyet ve Bilgisayar Mühendisliği’nde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve saygıya duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta bilişim bilgisinin toplanması, geliştirilmesi ve aktarılmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenmeye, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesine, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda kuvvetli bir cazibe merkezi olmaya adamıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sadece bilimsel gelenekleri değil, aynı zamanda sosyal, demokratik, ahlaki değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, eleştirel bakış açısı kazandırmayı ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını da önemsemektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisansüstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş bireyler olarak eğitmeyi amaçlar. Bu ilkeleri, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü vizyon olarak kabul etmektedir.