Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Sınavlar başlamadan önce çanta, kitap, ders notları, mont veya kişisel eşyalar askıya, kürsüye veya sınav görevlisi tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılmalıdır. Sınav esnasında sıraların üzerinde, altında veya yan oturaklarda bulunan eşyalardan her öğrenci kendisi sorumludur.
 2. Her öğrenci, sınava girebilmek için E.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kimlik Kartını yanında bulundurmak mecburiyetindedir.
 3. Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı halde ve gözden uzak bir yerde tutulur. Telefonların sessiz konumda bulundurulması dahi yasaktır. Saate bakmak amacıyla veya hesap makinesi olarak cep telefonu kullanılamaz. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya muamelesi yapılır.
 4. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin sınav süresince paylaşılması yasaktır. Bu tür paylaşımlar kopya olarak değerlendirilir.
 5. Sınav salonlarında görev yapan gözetmenler, sınavın sorunsuz bir biçimde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir veya sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanları salondan çıkartabilir. Öğrenciler sınav görevlilerinin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır.
 6. Her öğrenci oturduğu sırada, yerde veya duvarda yazılı olabilecek ders notlarından kendisi yazmamış olsa bile sorumludur. Sınav görevlisi yer değiştirilmesini isterse, öğrenci oturacağı sırayı ve etrafını kontrol etmeli, yazılı not var ise gözetmenlere bildirmeli ve silmelidir.
 7. Sınav düzenini bozacak, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve rahatsız edecek davranışlarda bulunanlar hakkında sınav gözetmenlerince işlem yapılır.
 8. Sınav evrakın dağıtılmaya başlaması ile sınav da başlamış sayılır. Bu andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve sınav süresince sınav gözetmenlerine cevaplar ile ilgili soru sormaları yasaktır.
 9. Sınavlarda kopya vermek ve çekme girişiminde bulunmak disiplin suçudur. Sınav gözetmenleri bu suçun tespitine karar verme yetkisine sahiptir. Bu gibi durumlarda gözetmenler veya ilgili öğretim elemanı, uyarıda bulunmaksızın bu öğrenciler hakkında işlem yapabilirler.
 10. Öğrenciler ilgili öğretim elemanının belirlediği dakikadan itibaren, yoklama işlemi tamamlanmış ise sınav gözetmenlerinden izin alıp sınav evrakını teslim ederek salondan çıkabilir.
 11. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar sınav salonu önünde toplanmaları, sınav soruları ile ilgili yorum yapmaları yasaktır.