Duyurular

Bitirme ödevi dersini geçen öğrencilerin defterlerini son teslim edebilecekleri tarih 1 Ekim 2018 Pazartesi günüdür. Tezlerin kabul edilmesi için mutlaka turnitin sistemine yüklenmeli ve %30 benzerlik oranının altında olmalıdır. Defterleri teslim etmeden önce danışman hoca onaylamalıdır.

Bitirme ödevi defterleri bastırılmadan önce turnitin sisteminde benzerlik kısmına (Similarity) girdikten sonra indirme butonuna tıklayıp Current View linkindeki dosya indirilmeli ve bmbitirmeodevi@erciyes.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmelidir. Bu e-posta adresinden gelen onay ile birlikte defterlerinizi 2 kopya olarak bastırabilirsiniz. Onaylama işleminden sonra kopyalardan biri Arş. Gör. Ömür Şahin'e diğeri ise danışman hocanıza teslim edilmelidir. 


Bitirme ödevinden bütünleme sınavına girecek öğrencilerin defterlerini yüklemeleri için gerekli turnitin ödev tanımlaması yapılmıştır. Daha önce tanımlanmış olan hesaplarından sisteme giriş yapıp ödevlerini yükleyebilirler. Sisteme giriş yapmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerin bmbitirmeodevi@erciyes.edu.tr adresi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ödevler 20 Haziran 2018 Çarşamba saat 23.59'a kadar yüklemeye açık olacaktır. Bu tarihten sistem ödev yüklemeye izin vermeyecek ve bu öğrenciler hiçbir şekilde sunumlara katılamayacaktır. Bitirme ödevi bütünleme sunumları  25 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.