Duyurular

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır.

Azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerimizden başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkını kullanmak isteyenler, 07- 25 Mart 2022 tarihleri arasında dilekçe ile Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.


UYGULAMA USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ SENATO KARARI İÇİN TIKLAYINIZ.


Önemli Notlar:

** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 18.05.2021/34722 gün ve sayılı yazısı ile, doğrudan sınav yapılamayacak olan projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb.), atölye, zorunlu staj uygulaması “bir ders” olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple mezun olabilmesi için sadece stajı kalan öğrencilerimizde 07- 25 Mart 2022 tarihleri arasında dilekçe ile kayıtlı bulundukları Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğrenciler 4 -15 Nisan 2022 tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

  • Ek sınavlara katılmak için başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav hakkında feragat etmiş sayılırlar ve bu öğrencilerin kayıtları silinir.

Ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapan öğrencilerden başvuruları kabul edilenler, aşağıda belirtilen tarihlerde Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri’ni yatırmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri’ni yatırmayan öğrencilerin başvuruları iptal edilecek ve sınav hakkını kullanmış sayılacaktır.

Sınav tarihi, yeri ve saati’ne ilişkin bilgiler ilgili Fakülteler/Meslek Yüksekokulları tarafından aşağıdaki takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak ilan edilecektir. * Sınavlarla ilgili olarak her türlü bilgi için kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokulu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 

Sınav Başvuru Tarihleri

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırma tarihleri

1. Sınav Tarihleri

2. Sınav Tarihleri

07 – 25 Mart 2022

4 – 15 Nisan 2022

13 Haziran – 03 Temmuz 2022

1-21 Ağustos 2022

 

  • Ek sınavlar sonunda hiç almadığı dersler de dâhil FF, FD, DD, DC notu ile başarısız olduğu ders sayısını en fazla beş derse (staj dahil) indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 
  • Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bire (1) indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. 

İki ek sınav hakkını kullanan öğrenciler bu sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını (staj dahil) toplamda beş derse kadar düşürenlere ise üç yarıyıl ek süre verilir. Bu süreler 2022-2023 eğitim  - öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren başlayacaktır.

Ek süre verilen öğrenciler, açılacak derslere kayıt yaptırarak, akademik takvimde yer alan tarihlerde ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme veya tek ders sınavlarına (tek ders sınavına girme şartını sağlamaları halinde) gireceklerdir. Bu derslerden uygulama, laboratuvar, proje, bitirme tezi, zorunlu staj uygulaması vb. nitelikteki dersler ile daha önce hiç alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere devam zorunludur.

 

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.