Duyurular

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır.

Azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerimizden başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkını kullanmak isteyenler, 26 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında öncelikle Katkı Payı / Öğrenim Ücreti (Harç) ödemelerini yapacaklar sonra ders kayıtlarını yaparak Danışman onayına gönderecektir. “Öğrencilerimizin http://obisis.erciyes.edu.tr’den ders kayıtları servisini kullanarak dersleri seçmeleri, danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.”

** Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler sorumlu olduğu tüm dersler için (Güz ve Bahar yarıyılında olan tüm dersler) ders kaydını 26 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

** Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 18.05.2021/34722 gün ve sayılı yazısı ile, doğrudan sınav yapılamayacak olan projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb.), atölye, zorunlu staj uygulaması “bir ders” olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple mezun olabilmesi için sadece stajı kalan öğrencilerimizde 26 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında dilekçe ile kayıtlı bulundukları Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğrenciler 26 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

 

Önemli Not: 

1- Azami Süresini Dolduran Stajlar dâhil ders sayısı 5 ve 5in altında olan öğrencilerden Sınav hakkını kullanmak istemeyenler dilekçe ile 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak 4 dönem ders seçme hakkını kullanabilirler. Bu öğrenciler Başvuru yaptıktan sonra 04 Ekim 2022 tarihine kadar ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Örnek Dilekçe için tıklayınız.

2- Ek sınavlara katılmak için başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav hakkında feragat etmiş sayılırlar ve bu öğrencilerin kayıtları silinir.

 

Süresi içerisinde Ders Kaydı yapmayıp/Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri’ni yatırmayan öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılacaktır.

Sınav tarihi, yeri ve saati’ne ilişkin bilgiler ilgili Fakülteler/Meslek Yüksekokulları tarafından ilan edilecektir. * Sınavlarla ilgili olarak her türlü bilgi için kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokulu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 

Ders kayıt / Katkı Payı, Öğrenim Ücreti yatırma Tarihleri

1. Sınav Tarihleri

2. Sınav Tarihleri

26 Eylül – 04 Ekim 2022

02-15 Ocak 2022

30 Ocak – 12 Şubat 2022

 

  • Ek sınavlar sonunda hiç almadığı dersler de dâhil FF, FD, DD, DC notu ile başarısız olduğu ders sayısını en fazla beş derse (staj dahil) indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 
  • Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bire (1) indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. 

İki ek sınav hakkını kullanan öğrenciler bu sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını (staj dahil) toplamda beş derse kadar düşürenlere ise üç yarıyıl ek süre verilir. Bu süreler 2022-2023 eğitim  - öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren başlayacaktır.

Ek süre verilen öğrenciler, açılacak derslere kayıt yaptırarak, akademik takvimde yer alan tarihlerde ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme veya tek ders sınavlarına (tek ders sınavına girme şartını sağlamaları halinde) gireceklerdir. Bu derslerden uygulama, laboratuvar, proje, bitirme tezi, zorunlu staj uygulaması vb. nitelikteki dersler ile daha önce hiç alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere devam zorunludur.

 İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.