Duyurular

Bitirme ödevi dersini alan öğrencilerin aşağıdaki formatı kullanarak tez önerilerini hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan tez önerilerinin ilk sayfasında bulunan dilekçeler Danışman ve Proje Ekibinin onayından sonra 10 Ekim 2018 Çarşamba tarihine kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Tez önerisinin ise danışmana teslim edilmesi zorunludur.

Bölümümüzün akademik personellerine ek olarak Dr. Öğr. Üyesi. Levent Çoruh, Dr. Öğr. Üyesi Ali Gezer ve Ömer Faruk ÇOLAKOĞLU ile de birlikte çalışabilirsiniz.

 

Not: Danışman bulamayan öğrencilere rastgele danışman ataması gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen danışman atamaları 18 Ekim 2018 Perşembe günü açıklanacak olup bu öğrencilerin 23 Ekim 2018 Salı tarihine kadar tez önerilerini danışmanlarına sunmaları ve dilekçelerini bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.


Tez Önerisi formatına buradan erişebilirsiniz.

Latex Şablonu Kullanım Kılavuzu

Latex El Kitabı