Duyurular

Bütün staj sonuçları sisteme girilmiştir. Sonucu ilan edilmeyen öğrencilerin itirazlarını Arş. Gör. Ertuğrul Gül'e yapması gerekmektedir.