Duyurular

Bilgisayar Tasarım Uygulama ve Bitirme Ödevi derslerini alıp danışman bulamayan öğrencilerin danışman atamalarına buradan erişebilirsiniz. Öğrencilerin Danışman Hocalarına erişip ödev konularını belirleyerek 21 Mart 2019 Perşembe saat 15.00'e kadar  dilekçelerini Arş. Gör. Ömür ŞAHİN'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi :

Başvuru Dilekçesi (Bilgisayar Tasarım ve Uygulamaları) ( Word | Pdf )


Bitirme Ödevi:

Bitirme ödevi alan öğrencilerin tez önerisi hazırlaması zorunludur. Hazırladıkları tez önerilerini danışmanına teslim ederken, ilk sayfada bulunan dilekçeyi de Arş. Gör. Ömür Şahin'e teslim etmeleri gerekmektedir. 

Tez Önerisi formatına buradan erişebilirsiniz.