Duyurular

Danışmanlar tarafından seçmeli ders atanması Ekle/Sil haftasında yapılacaktır. Ekle/Sil haftasında ders kaydı yapılabilmesi için öğrencinin en az bir ders seçip danışmanı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Seçmeli dersten kalınması durumunda o dersin açılmadığı dönem, ders kaydı esnasında ders eşleştirilmesi yapılmışsa yerine saydırma imkânı bulunmaktadır. Kalınan dersin yerine eşleştirme yapılmadan ders alınıp geçilse dahi, kalınan dersi geçme sorumlulukları devam etmektedir. Öğrencilerin, ders kaydı yaparken eşleştirme yapamamış olmaları durumunda danışmanları ile görüşerek ders kaydı döneminde eşleştirme işlemini yaptırmaları gerekmektedir.

Güz dönemindeyken alınan seçmeli dersler güz seçmeli paketine, bahar dönemindeyken alınan seçmeli dersler bahar seçmeli paketine sayıldığı için; bulunulan dönem dışındaki pakete ders saydırma işlemi yaptırması gereken öğrencilerin dersi geçtikten sonra Rektörlük/Evrak Kayıt birimine ders saydırma dilekçesi vererek paket saydırma işlemi yapmaları gerekmektedir.