Duyurular

Design Project dersini alan öğrencilerin aşağıdaki dilekçeyi doldurup danışman hocalarına imzalatarak 4 Ekim 2019 Cuma tarihine kadar bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi ( Word | Pdf )

 Bölümümüzün akademik personellerine ek olarak Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇORUH ve Dr. Öğr. Üyesi Ali GEZER ile birlikte çalışabilirsiniz.