Duyurular

Design Project ve Bitirme Ödevi derslerini alıp danışman bulamayan öğrencilerin danışman atamalarına buradan erişebilirsiniz. Öğrencilerin Danışman Hocalarına erişip ödev konularını belirleyerek 21 Ekim 2019 Pazartesi saat 15.00'e kadar  dilekçelerini Arş. Gör. Ömür ŞAHİN'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Design Project:

Başvuru Dilekçesi ( Word | Pdf )


Bitirme Ödevi:

Bitirme ödevi alan öğrencilerin tez önerisi hazırlaması zorunludur. Hazırladıkları tez önerilerini danışmanına teslim ederken, ilk sayfada bulunan dilekçeyi de Arş. Gör. Ömür Şahin'e teslim etmeleri gerekmektedir. 

Tez Önerisi formatına buradan erişebilirsiniz.