Duyurular

Bitirme ödevi alan öğrencilerin ara raporlarını 3 Aralık 2019 Salı tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Yazmış oldukları tez önerisi ve ara rapordan elde edecekleri puanlar vize notu yerine geçecektir. Bu raporun belirtilen formatta olması zorunludur ve bu formatta hazırlamayan öğrenciler dersten başarısız sayılacaktır. Ara rapor formatına buradan erişebilirsiniz. Bitirme ödevi usül ve esasları sayfasında Latex kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 

Hazırlanan raporlar tez danışmanlarına teslim edilmelidir. 

 

Bitirme Tezleri de aynı formatta hazırlanacak olup 27 Aralık 2019 Cuma gününe kadar Turnitin sistemine yüklenecektir. Turnitin hesapları henüz tanımlanmamış olup ilerleyen günlerde öğrencinumarası@erciyes.edu.tr adresine bilgiler gönderilecektir. Her bir gruptan yalnızca bir öğrencinin Bitirme Tezini yüklemesi yeterlidir. Bitirme tezinin konu kısmının en az 25 sayfa olması ve %30 benzerlik sınırını aşmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan öğrenciler bitirme sunumlarına katılamayacak ve dersten başarısız sayılacaktır. Bitirme tezleri sisteme yüklenmeden önce mutlaka danışmanlara okutulmalı ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmelidir.

Not: Sunuma katılacak öğrencilerin Bitirme Tezi çıktısını 1 nüsha halinde sunuma getirmesi gerekmektedir. Bu nüshanın ciltletilmesine gerek yoktur. Jüri'nin görüşleri doğrultusunda tezin düzenlenip sunumun gerçekleştiği hafta teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilecek tez 2 nüsha halinde olup ciltletilmelidir. Bu tezlerden biri Danışman'a diğeri ise Arş. Gör. Ömür Şahin'e teslim edilecektir.