Duyurular

Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere, bu dönem sonu itibarı ile mezun olabilecek öğrencilerin stajlarını uzaktan ödev, proje şeklinde yapmaları fakülte kurulu tarafından karar verilmiştir.

Bölümümüz öğrencilerinden bu durumda olup staj yapabilecek olanların, staj konularının belirlenmesi ve stajının ödev, proje şeklinde yapması için her öğrenciye bölüm öğretim elemanları arasından  danışman atamaları yapılmıştır. Danışmanlar, staj yerine geçecek ödev/proje verecekler, bu ödev ve projeleri takip edecekler ve süre bitiminde ödev/projeleri değerlendireceklerdi. Öğrenci danışman atamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

1-) Bir stajı olan öğrenciler stajlarını 29/06/2020-18/07/2020 tarihleri arasında 20 gün olmak üzere atandıkları hocanın verdiği ödevi uzaktan yapma şeklinde gerçekleştireceklerdir. Salgın öncesinde yarım kalan stajı olan öğrencilerin stajlarının kalan kısmını, yarım stajı kalan öğrencilerin 12 gün staj yapması gerekmektedir (12 günden az staj yapan öğrenciler stajlarını 20 gün süre ile yapacaklardır).

2-) İki stajı olan öğrenciler ikinci stajlarını 20/07/2020-08/08/2020 tarihleri arasında 20 gün olmak üzere atandıkları hocanın verdiği ödevi uzaktan yapma şeklinde gerçekleştireceklerdir.

3-) Öğrencilerin staj ödev, projeleri birinci staj için 20/07/2020 tarihine ikinci staj için 10/08/2020 tarihine kadar hocalarına göndermesi beklenmektedir.  Ödevlerin turnitin programı ile kontrol edilmesi sonucunda  benzerlik oranı %30'dan fazla olan ödevlerin tamamı geçersiz sayılacaktır.

4-)  Ödevler  bölüm sayfasında bulunan staj defteri formatı (https://bm.erciyes.edu.tr/?Sayfalar=Staj_Evraklari) kullanılarak hazırlayıp, staj ödevi danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Staj defterlerinin en az 20 (staj günü başına 1 sayfa olmak üzere) olması gerekmektedir ve en fazla 40 sayfa olması beklenmektedir. .

 

Sorularınız için staj komisyonu ile iletişime geçebilirsiniz. 

Zorunlu olmadıkça danışman değişikliği yapılmayacaktır. Danışman değişikliği gereken durumda geçerli mazeretinizi bildirerek Arş. Gör. Asiye Ulaş (asiyeulas@erciyes.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Durum değerlendirmesinden sonra size bilgi verilecektir.