Duyurular

1. Alınacak ders bölümümüzde açılıyor ise ders kendi bölümümümüzden alınmalıdır.

2. Üniversitemizde diğer bir bölümde olan ve uygun bulunan dersler bölüm web sitemizde katalog sorumlularımız tarafından ilan edilecektir.

3. Alınmak istenen dersin muadili uygun bulunan üniversitelerde mevcut ise aşağıdaki şartları (3a/3b/3c/3d) taşımalıdır (uygun bulunan ünversiteler üniversitemiz web sayfasında yaz okulu senato kararlarından ulaşılabilir, https://ogrisl.erciyes.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/2019-2020-Egitim-Ogretim-Yili-Yaz-Okulundan-Ders-A/3424):

3a. Diğer üniversitede karşılık gösterilecek dersin AKTS kredisinin bizim bölümümüdeki dersten fazla olmasında mahsur yoktur ancak az olması durumunda en fazla 1 düşük olabilir. Örneğin bölümümüzde AKTS'si 5 olan bir derse karşılık gösterilebilecek bir ders diğer üniversitede en düşük 4 AKTS'ye sahip olabilir.

3b. Karşılık gösterilecek dersin içeriğinin bizim bölümümüzdeki ders içeriği ile en az %70 uyuşması gerekir.

3c. Teknik bir ders'e teknik, teknik olmayan bir derse teknik olmayan bir ders karşılık gösterilebilir.

3d. Karşılık gösterilen dersin uygunluğuna yukarıdaki şartları sağlaması halinde bölüm intibak komisyonu karar verir. Öğrenci uygunluk ile ilgili verileri (AKTS, içerik, üniversite, bölüm bilgisi) intibak komisyonuna göndermeli ve uygunluk kararını bölüm intibak komisyonundan edinmelidir.

4. Bölüm intibak komisyonu derse uygunluk verirse bu ders ile ilgili uygunluk yazışmaları yine öğrenci tarafından bölüm başkanlığına ( ab [@] erciyes.edu.tr ) yönlendirilir.

5. Bölüm başkanlığının onayının ardından diğer üniversiteden ders alınabilir.