Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar gereğince, yalnızca bitirme durumundaki öğrenciler yaz okulunda “Bitirme Ödevi” dersini alabileceklerdir.

Yaz okulu sonunda tüm derslerini verebilecek durumda olan (tek derse kalmadan) ve “Bitirme Ödevi” dersini almak isteyen öğrenciler danışmanlarına başvuracaklardır.

Bu durumda olan öğrencilerinin kayıtlarının yapılabilmesi için danışmanlarına 2019-2020 Yaz okulu ders kayıtlarının son günü olan 24.07.2020 saat 15:00'a kadar ulaşmaları gerekmektedir.