Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2016-6520 Kalman Süzgeci Parametrelerinin Eniyilenmesinde Zeki Optimizasyon Tekniklerinin Başarımlarının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Alper Baştürk
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Tayyip Özcan
2016 - 2016
2 BAP FYL-2016-6454 Yazılım Test Verisi Üretiminde Yapay Zeka Tekniklerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bahriye Akay
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Şahin
2016 - 2016
3 BAP FYL-2016-6463 Kriptoloji Yöntemlerinin Karşılaştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bahriye Akay
Yard.Arş.
Zainab Hashim Obaid
Yard.Arş.
Arkan Kh Shakr Sabonchi
2016 - 2016
4 BAP FYL-2015-6095 Yapay Zeka Tabanlı Yöntemler Kullanılarak Mikroarray Gen Verilerinin Sınıflandırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Adem Kalınlı
Yard.Arş.
Mustafa Turan Arslan
2015 - 2016
5 BAP FYL-2015-5826 AYRIK KOSİNÜS DÖNÜŞÜMÜ DC BİLEŞENLERİ İLE DAYANIKLI GÖRÜNTÜ DAMGALAMA Proje Yöneticisi
Yrd.Doç.Dr. Rifat KURBAN
Yard.Arş.
HAKKI BOZPOLAT, Doç.Dr. Veysel ASLANTAŞ, Arş.Gör. Ahmet Nusret TOPRAK, Arş.Gör. Emre BENDEŞ
2015 - 2015
6 BAP FYL-2014-5352 Üç Boyutlu Algılayıcılardan Elde Edilen Nokta Bulutlarının Bölütlenmesi Proje Yöneticisi
Yrd.Doç.Dr. Rifat KURBAN
Yard.Arş.
Hüseyin BOZKURT
2014 - 2015
7 BAP FYL-2013-4798 Grafik İşlemciler Üzerinde Çoklu-Odaklı Görüntülerin Paralel Programlama İle Birleştirilmesi Proje Yöneticisi
Yrd.Doç.Dr. Rifat KURBAN
Yard.Arş.
Zülkif KORKMAZ
2013 - 2015
8 BAP FBA-12-4029 Yapay Arı Koloni Algoritması ile Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Lokalizasyon Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Celal Öztürk
2012 - 2016
9 BAP FBD-12-3658 Yapay Arı Koloni Algoritması Tabanlı Veri Madenciliği Algoritmalarının Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Derviş Karaboğa
Yard.Arş.
Arş. Gör. Fehim KÖYLÜ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Mete Çelik
2012 - 2016
10 BAP FBY-12-3902 Sınırlı Alan Derinliğini Artırmak İçin Yeni Bir Görüntü Birleştirme Yöntemi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Yard.Arş.
Arş. Gör. Emre BENDEŞ, Arş. Gör. Ahmet Nusret TOPRAK, Arş. Gör. Rifat KURBAN
2012 - 2014
11 BAP FBD-11-3801 Yeni Zeki Görüntü Birleştirme Tekniklerinin Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Yard.Arş.
Arş. Gör. Rifat KURBAN, Arş. Gör. Ahmet Nusret TOPRAK, Arş. Gör. Emre BENDEŞ
2011 - 2015
12 BAP FBA-11-3536 Kombinasyonel Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Test Problemleri Üzerinde Gerçekleştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Derviş Karaboğa
Yard.Arş.
Arş. Gör. Beyza GÖRKEMLİ
2011 - 2013
13 BAP FBA-11-3520 Paralel Zeki Optimizasyon Algoritmalarının GPU Üzerinde Gerçekleştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Adem Kalınlı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Alper Baştürk
Yard.Arş.
Uzman Rüştü AKAY
2011 - 2014
14 BAP FBD-10-3117 Paralel Programlama Tekniklerinin Gelişime Dayalı Algoritmalar Üzerindeki Etkinlik Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Alper Baştürk
Yard.Arş.
Uzman Rüştü AKAY
2010 - 2015
15 BAP FBA-10-2959 Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Tek Modlu Sürekli Fonksiyonlar Üzerinde Hesaplama Karmaşıklığının Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bahriye Akay
Yard.Arş.
Prof. Dr. Derviş Karaboğa
2010 - 2014
16 BAP FBD-10-3035 Kayseri Tüflerinin Geoteknik Özelliklerinin Araştırılması ve Yapay Zeka Tekniğiyle Modellenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Adem Kalınlı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ
Yard.Arş.
Öğr. Gör. Mehmet Cemal ACAR
2010 - 2012
17 BAP FBD-9-1007 RESİM UZAYINDA BLOK SEÇMEYE DAYALI YENİ GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Yard.Arş.
Arş. Gör. Rifat KURBAN
2009 - 2013
18 BAP FBD-9-1004 YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE YAPAY SİNİR AĞLARININ EĞİTİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Derviş Karaboğa
Yard.Arş.
Öğr. Gör. Celal ÖZTÜRK
2009 - 2011
19 BAP FBY-09-845 IPV4 AĞLARININ IPV6 AĞLARINA ENTEGRASYONU VE IPV6DA GÜVENLİK UYG Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Danacı
Yard.Arş.
Mevlüt DOĞRU
2009 - 2010
20 BAP FBY-09-837 YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ KULLANARAK ERKEK KISIR HASTALARDA GENETİK BOZUKLUKLARIN TESPİT EDİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Adem Kalınlı
Yard.Arş.
Bülent HAZNEDAR
2009 - 2010
21 BAP FBA-09-889 VERİ MADENCİLİĞİ PROBLEMLERİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ARI KOLONİ ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Mete Çelik
2009 - 2016
22 BAP FBD-08-355 KANSER TANISI AMACIYLA PATOLOJİK GÖRÜNTÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Adem Kalınlı
Yard.Arş.
Fatih SARIKOÇ
2008 - 2012
23 BAP FBA-08-391 PAP SMEAR İMGELERİNDEN KANSER HASTALIĞININ OTOMATİK TEŞHİSİNE YÖNELİK BİR İŞARET İŞLEME SİSTEMİNİN TASARIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Alper Baştürk
Yard.Arş.
Prof. Dr. Figen ÖZTÜRK, Doç. Dr. Işın SOYUER, Yrd. Doç. Dr. Enis GÜNAY
2008 - 2015
24 BAP FBY-08-389 VİDEO VE GPS TABANLI ÖLÇME TEKNİKLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Derviş Karaboğa
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Hacı Mustafa PALANCIOĞLU
Yard.Arş.
Arş. Gör. Tuba KURBAN
2008 - 2009
25 BAP FBT-06-86 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA OPTUMUM YÖNLENDİRME TEKNİKLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Derviş Karaboğa
Yard.Arş.
Arş. Gör. Selçuk ÖKDEM
2006 - 2008