Araştırma Konuları

Araştırma Konuları

 • Bulanık mantık
 • Zeki tekniklerle dinamik sistem kimliklendirme ve kontrolü
 • Zeki optimizasyon teknikleri
 • Bilgisayarla görü
 • Görüntü işleme
 • Görüntü damgalama
 • Evrimsel hesaplama
 • Yazilim mühendisliği
 • Veritabani sistemleri
 • Işletim sistemleri
 • Bilgisayar donanimi
 • Mekansal veri madenciliği (spatial data mining)
 • Mekan-zamansal veri madenciliği (spatio-temporal data mining)
 • Konum-tabanli servisler (location-based services)
 • Gezgin ve kablosuz ağlar
 • Bilgisayar ağları