Bölüm Hakkında


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1995 yılında başlangıçta Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği olarak açılmış olup 1999 yılında bölümümüzün ismi YÖK tarafından Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bu bölümde ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Bölümümüzde, 4 Profesör, 5 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 22 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüz 1995-1996 yılında ilk kez öğrenci almaya başlamıştır. Her yıl bölümümüze 85 örgün öğretim, 85 ikinci öğretim olmak üzere 170 yeni öğrenci katılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliğinde aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Bölümümüz bünyesinde Test, Bilgisayar, Bilgisayar Ağları ve Proje laboratuvarları mevcuttur. Mevcut laboratuvarlarda, internet ortamında ders izleme, çeşitli bilgisayar programlama dilleri ve donanımı, işletim sistemleri, veri tabanı ve uygulamaları, PLC kontrol sistemleri vb. hakkında eğitim verilmektedir. Bölümümüz, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde bilgisayar teknolojileri ile ilgili kurslar düzenlemektedir. Bu sayede Kayseri ilimizin de bilişim bilincine erişilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Bölümümüzde uygulanmakta olan eğitim-öğretim planları bilim ve teknolojideki mevcut gelişmeleri izleyecek tarzda düzenlenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize temel mühendislik bilgilerinin verilmesinin yanı sıra belli konularda uzmanlaşmayı sağlamaya yönelik eğitim imkanı verilmektedir. Öğrencilerimiz yeteneklerini çeşitli yarışmalarda sergilemiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.