Lisans - Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Bilgisayar Mühendisi unvanını alırlar.

Bir öğrencinin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olabilmesi için tâbi olduğu müfredattaki bütün derslerini başarması, toplam öğrenim süresinde en az 240 AKTS’lik ders alması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.