Lisans - Program Yeterlilikleri

1- Mühendislik konularında matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip olur.

2- Bir problemi saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.

3- Bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olur.

4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerisine sahip olur.

5- Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerine sahip olur.

6- Takım çalışmasına yatkınlık becerisine sahip olur.

7- Bireysel çalışma becerisine sahip olur.

8- Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerisine sahip olur.

9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.

10- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile hukuksal konularda bilgiye sahip olur.

11- Yönetsel becerilere (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb) sahip olur.

12- Zamanı en iyi şekilde kullanma becerisine sahip olur.

13- Alışılmışın dışında yollar bulabilme becerisine sahip olur.

14- Yönetim becerisi, mesleki özgüven ve inisiyatif alabilme özelliklerine sahip olur.

15- Problemlere çözümler getirirken ulusal çıkarları gözetir.