Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

2- Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi

3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama

4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

5- Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

7- Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci

9- Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, çözüm yöntemi geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama ve geliştirebilme becerisi

10- Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi