Staj Başvurusunda İzlenecek Adımlar

Staj başvuruları üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (obisis - https://obisis.erciyes.edu.tr) yapılacaktır.
(a) Obisis üzerinden staj beyannamesi doldurulup çıktısı alınır.
(b) Obisis üzerinden aldığınız tüm dersleri gösteren transkript alınır.
(c) Öğrenci tarafından imzalanmış staj beyannamesi ile "iş sağlığı ve güvenliği" belgesi aslı/onaylı (veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dersleri aldığını gösterir transkript) onay işlemi için staja başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm sekreterliğine teslim edilir. Aslı gibidir belgesi yoksa belge fotokopisinin altına/arakasına öğrenci el yazısıyla aşağıdaki cümleyi yazıp imzalamalıdır.

"Teslim ettiğim bu belge aslının aynısıdır. Beyanların doğruluğunu taahhüt ederim." 
İSİM/SOYİSİM, 
İMZA.

(d) Başvuru komisyon tarafından onaylandıktan sonra staj sicil fişi ve SGK belgesi öğrenci tarafından obisisten alınabilecek halde olacaktır. Obisisten alınan sicil fişi staj başlangıcında işyeri yetkilisine teslim edilir.