Yandal Esasları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI ESASLARI

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince Üniversitemiz Örgün ve İkinci Eğitim Programlarına Yandal yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

 

A-    BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Başvurulan yarıyıla kadar olan lisans programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olmak,
  2. En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmak,
  3. Genel not ortalaması 2.50’den az olmamak,
  4. Başka bir Yandal Programına kayıtlı olmamak,
  5. Aynı Yandal Programından daha önce kaydı silinmemiş olmak,
  6. Disiplin cezası almamış olmak.

 

BİSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi,

2-      Onaylı Not Çizelgesi,

3-      Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge.

 

C-  DİĞER ESASLAR

      1.   Yandal kontenjanları ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir. 

2.      İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim programlarını, normal öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını Yandal Programı olarak seçebilirler.

3.  Bu esaslarda yer almayan konularda “Yüseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince uygulama yapılır.

 

DBAŞVURU VE SONUÇLARIN İLANI

  1. Başvurular ilgili fakülte dekanlığına yapılır. Eksik belge ile yapılan veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  2. Yandal Programı başvuruları Güz ve Bahar dönemleri başlamadan 15 gün önce yapılır.

 

E-  DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Fakülteler, başvuruları ilgili kurullarında değerlendirerek sonuçları eğitim-öğretim başlamadan önce web sayfalarında ilan ederler.