Duyurular

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince uygulanan Ulusal Staj Programı'na yönelik tasarlanan etkinlikler, öğrenci katılımının sağlanamaması nedeniyle, bu programı gerçekleştirecek ekibin talebi doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak Merkezimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce birimler bazında plananan Ulusal Staj Programı Tanıtımı Toplantılarının Üniversitemizde öğrenim gören bütün öğrencilerin katılımına açık olacak biçimde aşağıdaki gün ve saatte aynı yerde yapılmasının uygun olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 

Toplantı: Ulusal Staj Programı Tanıtımı (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) Tarih: 03.01.2023

Saat: 10.00

Yer: Sabancı Kültür Merkezi, Erciyes Üniversitesi

Hedef Kitle: Erciyes Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencileri (Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi hariç).