Yönetim

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Ana Bilim Dalı Başkanı


Erasmus Temsilcisi
Mevlana Temsilcisi
Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Sekreteri