Duyurular

2019-2020 güz dönemi ve ara dönem stajlarına ait staj defterlerinin 09.03.2020-13.03.2020 tarihleri arasında bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

2019-2020 güz dönemi öncesinde yapılan stajlara ait defterler, neden geciktirildiğini belirten dilekçe ile teslim edilebilir. 

2019-2020 bahar döneminde yapılan stajlara ait staj defterleri, yaz stajları ile birlikte toplanacaktır.