Duyurular

Öğrencilerimizin 2016/2017 öğretim yılı ve sonunda yaptıkları stajların defterlerini 02-06 Ekim 2017 tarihlerinde bölüm sekreterliğine bırakmaları gerekmektedir.

Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler bu tarihlerde durumunu açıklayan dilekçe ile birlikte aşağıda 1 ve 2 nolu ekli belgelerini getirmelidirler.

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin daha önceden yapmış oldukları stajlar bir bütün olarak değerlendirilir, en fazla 24 iş günü olarak kabul edilir. Staj içeriği göz önünde bulundurularak yazılım ya da donanım stajı olarak denklik verilir.  Değerlendirmede staj konusu uygunluğu ve staj içeriği esastır. Kabul işlemleri için öğrenciler, daha önceden yaptıkları stajlara ilişkin belgeleri tamamlamalıdır. Bu belgeler aşağıda verilmektedir.

1) Mezun oldukları okuldan alınan staj kabul belgesi,

2) Staj içeriği kabul belgesinde belirtilmemişse staj yapılan iş yerinden alınan staj içeriğini belirtir yazı ve/veya ilgili staj defteri/raporu.