Master Education Plan

GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

MBM 500*

SEMİNER

0

2

0

4

MBM 501

MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR-I

3

0

3

7

MBM 503

FAZ DÖNÜŞÜMLERİ-I

3

0

3

7

MBM 505

FAZ DÖNÜŞÜMLERİ VE KRİTİK OLAYLAR

3

0

3

7

MBM 507

KATILAŞTIRMA TEORİLERİ VE UYGULAMALARI- I

3

0

3

7

MBM 509

METALLER KİMYASI

3

0

3

7

MBM 511

KATI HAL KİMYASI

3

0

3

7

MBM 513

KATI HAL FİZİĞİ-I

3

0

3

7

MBM 515

X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ-I

3

0

3

7

MBM 517

SÜPERİLETKENLİK-I

3

0

3

7

MBM 519

MALZEME ÜRETİM VE KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ

3

0

3

7

MBM 521

KATI HAL TERMODİNAMİĞİ

3

0

3

7

MBM 523

ELASTİSİTE TEORİSİ

3

0

3

7

MBM 525

KIRILMA MEKANİĞİ

3

0

3

7

MBM 527

SONLU ELEMANLAR METODU

3

0

3

7

MBM 529

SERAMİK MATRİS KOMPOZİTLER-I

3

0

3

7

MBM 531

METAL MATRİS KOMPOZİTLER-I

3

0

3

7

MBM 533

YAPAY SİNİR AĞLARI VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 

3

0

3

7

MBM 535

İLERİ ISI TRANSFERİ

3

0

3

7

MBM 537

İLERİ TERMODİNAMİK

3

0

3

7

MBM 539

İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

3

0

3

7

MBM 541

KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİ

3

0

3

7

MBM 543

İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ

3

0

3

7

MBM 545

YÜZEY MÜHENDİSLİĞİ

3

0

3

7

YBD 501

İNGİLİZCE-I

6

0

6

8

MBM 800**

TEZ ÇALIŞMASI

0

0

0

25

MBM 801***

UZMANLIK ALAN DERSİ

4

0

0

5

BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

MBM 500*

SEMİNER

0

2

0

4

MBM 502

TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

MBM 504

FAZ DÖNÜŞÜMLERİ-II

3

0

3

7

MBM 506

AMORF MALZEMELER FİZİĞİ

3

0

3

7

MBM 508

KATILAŞTIRMA TEORİLERİ VE UYGULAMALARI-II

3

0

3

7

MBM 510

YARI İLETKENLER TEKNOLOJİSİ

3

0

3

7

MBM 512

KATI SIVI ARA YÜZEYİ

3

0

3

7

MBM 514

KATI HAL FİZİĞİ-II

3

0

3

7

MBM 516

X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ-II

3

0

3

7

MBM 518

SÜPERİLETKENLİK-II

3

0

3

7

MBM 520

KATILARDA YAPISAL BOZUKLUKLAR

3

0

3

7

MBM 522

KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ

3

0

3

7

MBM 524

TERMOELASTİSİTE

3

0

3

7

MBM 526

POLİMERİK MALZEMELER

3

0

3

7

MBM 528

TERMAL SİSTEMLERDE ISI ÖLÇÜMÜ VE KONTROL

3

0

3

7

MBM 530

SERAMİK MATRİS KOMPOZİTLER-II

3

0

3

7

MBM 532

METAL MATRİS KOMPOZİTLER-II

3

0

3

7

MBM 534

TRİBOLOJİ

3

0

3

7

MBM 536

DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI

3

0

3

7

YBD 502

İNGİLİZCE-II

6

0

6

8

MBM 800**

TEZ ÇALIŞMASI

0

0

0

25

MBM 801***

UZMANLIK ALAN DERSİ

4

0

0

5

 MBM 500 Seminer dersinin herhangi bir yarıyılda “Anabilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.

** Tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir.

***MBM 801 Uzmanlık Alan Dersi, Enstitü Kurulunun 18.03.2008 tarih ve 2008/02-07 sayılı kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanır.